Fasiliteter

Hoveddelene av kammeranlegget er ett treningskammer, ett reservoarkammer og to kraftige vakuumpumper. Dette gjør det mulig å simulere en plutselig trykkabinsvikt i et fly, f.eks slik at høyden i treningskammeret endres fra 8.000-25.000 fot (2438-7620 meter) på 1 sekund. Pumpene og kammeret er konstruert for høyder inntil 100.000 fot (30.480 m) der trykket er 11 hPa, dvs 1/100 av normalt lufttrykket ved havflatenivå. Treningskammeret består av en hoveddel med plass til 9 elever + 2 instruktører, og en slusedel med plass til 3 elever + 1 instruktør. Temperaturen i kammeret kan reguleres innenfor området –5°C til +35°C.

facilties.jpg

Kemmeret er utstyrt med forskjellige typer oksygenutstyr

 • Pressure, diluter, demand regulator og maske av samme type som i jagerfly
 • Eros quick don maske med regulator som i cockpit på passasjerfly
 • Continuous flow utstyr som kan forsyne drop out masker for nødoksygen i passasjerfly, pasientmasker eller enkle og doble nesekateter.

Kammeret brukes til praktisk flymedisinsk trening av personell tilknyttet militær og sivil luftfart, til forskning, til testing av utstyr og til helsekontroll/testing av personell som kan bli utsatt for store høyder i fly eller høyfjellsområder. Den største elevgruppen når det gjelder praktisk flymedisinsk trening er luftoperativt personell i Forsvaret. For å opprettholde sin medisinske godkjenning for flyging må dette personellet gjennomgå flymedisinsk kurs, inkludert kammertrening hver 5. år. Sivile luftfartsmyndigheter har per i dag ikke krav om kammerkjøring for sivile flygere. Andre grupper som trenes i kammeret er helsepersonell involvert i helsekontroll av flygende personell eller flytransport av pasienter, samt enkelte sivile flygere, fallskjermhoppere (militære og sivile), seilflygere og andre luftsportsutøvere.

En standard treningskjøring til 25.000 ft (7620 m) består av følgende deler

 • Elevene får tilpasset demand oksygenmaske/hjelm (jagerflyutstyr)
 • Pusting av 100% oksygen i 45 min på bakken før oppstigning for å redusere nitrogeninnholdet i kroppen og derved faren for trykkfallsyke når trykket i kammeret faller til ca 1/3 av havflatenivå. Oksygenpustingen foregår i klasserom mens elevene ser på video/får instruksjon
 • Overføring til kammeret med bærbart oksygenutstyr
 • Stigning til 8000 ft
 • Simulert trykkabinsvikt (plutselig dekompresjon) fra 8000-22.500 fot på 3, 12 el 60 sekunder
 • Oksygenmangeltest i 25.000 ft. Hensikten med testen er at elevene skal lære å kjenne sine egne symptomer på oksygenmangel. Når de kjenner 2-3 tydelige symptomer på oksygenmangel, tar de på seg oksygenmasken. Vi tillater maksimalt 4 minutter og 30 sekunder uten oksygenmaske i denne høyden
 • Nedstigning til 17.000 fot for ny oksygenmangel- og nattsynstest
 • Nedstigning til bakken. Oksygenmasken tas av i høyder under 10.000 ft (3048 m)

Alle elevene overvåkes medisinsk ved hjelp av pulsoximeter som måler puls og oksygeninnholdet i blodet, og deres pustemønster registreres. I treningskammeret er det dessuten 6 videokamera, 3 faste og 3 fjernstyrte. Måleresultatene og videoavspilling brukes ved felles gjennomgang av kjøringen etter treningen. Etter slik trening vil elevene være bedre rustet til å takle situasjoner med svikt av trykkabin eller oksygenutstyr under flyging.

Close Bitnami banner
Bitnami