Flyleger

Betegnelsen flylege brukes for lege med norsk autorisasjon som har spesialutdanning innen flymedisin. Det er to kategorier flyleger med vidt forskjellig arbeidsfelt.

Sivil flylege

Lege som arbeider sivilt, oftest som allmennlege i egen praksis. Har minimum grunnkurs i flymedisin fra FMI og i de senere år har det vært krav til internasjonal tilleggskurs. Er oppnevnt av Lurtfartstilsynet som JAA godkjent Aeromedical examiner (AME) og kan utstede årlig medisinsk godkjenning til sivile piloter (Klasse 1 og/eller Klasse 2).
Liste over flyleger oppnevnt av Luftfartstilsynet finnes her.

Militær flylege

Lege som arbeider i Forsvaret og har rett til å bære militær flylegeving. Har minimum 2 års flymedisinsk arbeidserfaring, grunnkurs i flymedisin samt internasjonal videreutdannelse i faget som regel fra England (Diploma of Aviation Medicine) eller USA (Flight surgeon). Arbeidet er oftest tellende til spesialitet i arbeidsmedisin og militære flyleger jobber med et bredt spekter av arbeidsrelaterte problemstillinger, inkludert sertifisering og HMS for flygende personell. Et kjennetegn er at flylegen følger personellet nært over tid for å sikre gode arbeidsforhold som grunnlag for økt flysikkerhet.

Close Bitnami banner
Bitnami