Flyop HMS

Formål og generelle trekk

Seksjon Forskning, Undervisning og Flyoperativt Arbeidsmiljø (FUFA) ved Flymedisinsk institutt skal bla bidra til utvikling av et bedre flyoperativt arbeidsmiljø og gjennom kompetanseutvikling bidra til at militært luftpersonell får grunnlag til å fungere best mulig ombord i luftfartøyet. Seksjon FUFA er et referansesenter for kunnskap om flyoperativt arbeidsmiljø i Norge generelt, og skal spesielt fungere som GILs rådgiver vedrørende fysiologiske/psykologiske/ miljømessige forhold ved militære luftoperasjoner. Dette medfører at seksjonens personell til enhver tid må ha oppdatert kunnskap om alle forhold som påvirker luftpersonells funksjon og helse. Seksjonens personellmasse på HMS arbeidet reflekterer dette behovet for variert fagkunnskap innen det flymedisinske fagområdet. Dette inkluderer fagkompetanse innen flymedisin, flypsykologi, flyfysiologi, samt flyoperativ redningsteknisk ekspertise.

Close Bitnami banner
Bitnami