Kurs

FUFA-avdelingen avholder kurs i hovedsak for militært personell, men også for sivile aktører. Militære kurs utlyses internt i Forsvaret.

Av sivile kurs arrangeres blant annet Grunnkurs i flymedisin for leger, kurs for helsepersonell i Luftambulansen og for grupper tilknyttet Norges Luftsportsforbund. Sistenevnte utlyses på Luftambulansens og Luftsportsforbundets nettsider og påmelding organiseres derigjennom.

Grunnkurs i flymedisin for leger arrangeres 2 ganger pr år og går over 2 uker. Målgruppe er nye vernepliktige- og tilsatte leger i Luftforsvaret, samt leger som ønsker godkjenning til å kunne foreta helsekontroll av sivile flygere. Kurset kvalifiserer til legetjeneste i Luftforsvaret. Kursets innhold er i henhold til de europeiske forskriftene (European Aviation Safety Agency – EASA) om grunnkurs for leger som skal foreta helsekontroll av sivile flygere. Kurset er en forutsetning for å kunne søke Luftfartstilsynet om godkjenning til å foreta slik helsekontroll. Øvrige kvalifikasjoner og geografisk lokalisering vil også være avgjørende for evt godkjenning. Med full godkjenning som Aeromedical Examiner (AME) (godkjent sivil flylege) i henhold til EASA kan man også undersøke og utstede legeattest til yrkesflyger, men dette krever videregående flymedisinsk kurs i utlandet. FMIs legekurs gir for øvrig tellende poeng innen følgende spesialiseringer: allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin, øre-nese-halssykdommer, anestesiologi, øyesykdommer og indremedisin. Se link til timeplan og informasjon om dette kurset.

FMIs militære kursprogram er godkjent av United States Air Force og følger NATOs krav til slik trening.

I alle våre kurs inngår praktisk flytrening i vår flysimulator Gyro-1, der elevene bl.a. får oppleve sanseillusjoner under flyging. Det tilbys også lavtrykkskammertrening med simulert trykkabinsvikt og oksygenmangeltest (vanligvis i 25 000 fots høyde), der elevene blir kjent med sine egne symptomer på oksygenmangel.

Dokumenter for nedlastning

Close Bitnami banner
Bitnami