Tilgang

Tilgang

Lavtrykkskammeret er i hovedsak til undervisningsbruk for hypoksitrening og til forskning innen flymedisin. Det benyttes til ulike formål og en del av dem er beskrevet nærmere under. For publikum eller samarbeidspartnere som har behov for tilgang til kammeret, kan ta kontakt her.

Utredning av pasienter

Pasienter med ulike medisinske problemstillinger som kan avklares under hypobare forhold eller trykkendring, kan henvises direkte til FUFA avdelingen. Ved kompliserte tilstander kan det være behov for at henviser bidrar med personell (eksempelvis anestesilege). Pasienten tilskrives for time. Eksempler på aktuelle forhold kan være usikkerhet om trykkutligning i ører etter operasjoner, eller pasienter med spesielle former for pnuemothorax spesielt når det gjelder å avklare om pasienten kan utsettes for trykkabin på passasjerfly.

Eksterne studieforsøk

For studier som krever hypoksiske forhold er kammeret et velegnet sted til å gjennomføre forsøk. Det er utstyrt med standard medisinsk monitoreringsutstyr (puls, SpO2) for 10 personer samtidig og kontinuerlig. Monitoreringen kan utvides til å inkludere en rekke andre måleinstrumenter på individuelt basis forutsatt at utstyret tåler de trykkendringer som kreves. Kammeret og nødvendig teknisk personell kan leies for slik gjennomføring eller eventuelt ved studiesamarbeid vil fasilitetene inngå som en del av instituttets bidrag.

Sivil hypoksitrening

For sivile aktører, både bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner kan det åpnes for tilgang til kammertrening eller testing. Eksempler er flyselskaper som ønsker trening for sin kabinbesetning eller piloter, arbeidssteder hvor ansatte eksponeres for lav oksygenkonsentrasjon (inert luftanlegg), flyklubber/sportsflyklubber, fjellklatrere eller andre interesserte. Forespørsler som relateres til flysikkerhet eller på annen måte personlig sikkerhet vil prioriteres.

Priser

Pasientutredning

Ingen kostnad etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten

Eksterne studieforsøk

Avhenger av studiens omfang

Sivil hypoksitrening – O2-mangeltest i 16.000 ft

(Maks 10 personer pr. profil)

TjenestePris
Grunnpris for hver påbegynte profil5 000,-
Timekostnader kammerpersonell2 200,-
Forbruksmateriell pr. profil1 500,-
Obligatorisk teoriundervisning 2 timer3 400,-

Normalt ligger total pris i området 12 000 – 15 000 kr.

Simulert trykkabinsvikt (Rapid decompression) fra 8.000 ft til 22.500 ft på 12 sekunder med O2-mangeltest i 25.000 ft og 17.000 ft

(maks 9 personer pr. profil)

TjenestePris
Lavtrykkskammerkjøring til 8000 ft for sjekk av utlikningsproblemer mellomøre/bihuler samt kammerfamiliarisering, inkl. helsekontroll3 325,-
Grunnpris for hver påbegynte profil5 000,-
Timekostnader kammerpersonell4 950,-
Forbruksmateriell pr. profil3 600,-
Obligatorisk teoriundervisning 3 timer5 100,-

Normalt ligger total pris i området 20 000 – 25 000 kr.

Ta kontakt for bestilling

Close Bitnami banner
Bitnami