Undersøkelser

Flymedisinsk klinikk foretar medisinske undersøkelser av militære og sivile besetningsmedlemmer med krav til medisinsk godkjenning.

Undersøkelser av sivilt personell

 • Førstegangsundersøkelse klasse 1, 2 og 3.
 • Periodiske flymedisinske undersøkelser av flygere kl 1, 2 og flygeledere kl. 3.

Timebestilling for medisinske undersøkelser

Ved oppmøte henvender du deg i resepsjonen på FMI og egenerklæring om helse fylles ut. Følgende undersøkelser er inkludert ved førstegangs undersøkelse:

 • Klinisk undersøkelse av flylege (topp til tå)
 • Spesialiserte øyelegeundersøkelse
 • Blod- og urinprøver (Hb , total-kolesterol, HDL og CRP)
 • Hjerteprøve (EKG i hvile)
 • Lungefunksjonstest (spirometri)
 • Hørselstest (audiogram)
 • Høyde og vekt

Ta med følgende til undersøkelsen:

 • Legeattest (medical certificate). Gjelder ikke for førstegangsundersøkelse.
 • Pass eller Norsk førerkort
 • Betalingsmiddel for dem som ikke er ansatt i selskap med avtale
 • Eventuelt briller og brilleseddel

Dersom det avdekkes tilstander ved undersøkelsene, vil dette alltid bli kommunisert til den det gjelder. Ansvaret for oppfølging ligger på kandidaten som undersøkes. Merk at legen er sakkyndig og undersøkelsen er ikke å anse som et normalt lege-pasientforhold, det innebærer at legen ikke har taushetsplikt ovenfor tilsynsmyndighetene Luftfartstilsynet for de funn som avdekkes.
Medisinske krav følger European Aviation Safety Agency EASA EASA

Undersøkelser av militært personell

Undersøkelser av militært personell baserer seg i hovedsak på det ovennevnte. Av hensyn til blodprøvetaking bes personellet møte fastende de siste 12 timene. Ved MFLN og opptak utføres tredemøllebelastning med arbeids EKG og måling av maksimalt oksygenopptak.
Militært personell bestiller time ved å ringe 22 93 03 50.

Close Bitnami banner
Bitnami